Skyddskommitté och skyddsombud

På ett arbetsställe med minst 5 anställda ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och vakar över att arbetsgivaren uppfyller sina åtaganden när det gäller arbetsmiljö. På arbetsplatser med minst 50 arbetstagare ska även en skyddskommitté tillsättas.