Skyddskommitté och skyddsombud

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. På ett arbetsställe med minst 5 anställda ska det finnas ett skyddsombud. På arbetsplatser med minst 50 arbetstagare ska en skyddskommitté tillsättas.