Skiftarbete

När samma arbete behöver utföras under olika tider på dygnet kan arbetet delas upp i olika skiftpass. Skiftarbete är ett arbete där två eller flera arbetslag regelbundet avlöser varandra på bestämda tider.