Uppsägningstid – när arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställd

Efter uppsägning måste både arbetsgivaren och den anställde iaktta en viss uppsägningstid innan anställningen upphör. Den anställde har rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden.