Facklig förtroendeman

Det finns särskilda regler om en facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och hur det fackliga arbetet ska kombineras med det fackliga uppdraget.