Informera facket

Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande hålla facket informerat om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt samt om riktlinjerna för personalpolitiken.