Inhyrd arbetskraft

Lager- och E-handelsavtalet har särskilda regler som anger vad de lokala parterna ska behandla vid förhandlingar inför anlitande av bemanningsföretag.