Vems tolkning gäller?

Om tvist uppstår om lön, medlems arbetsskyldighet eller tolkning av medbestämmandeavtal finns särskilda regler om tolkningsföreträde för parterna. Det är viktigt att känna till bland annat tidsfrister som gäller vid lönetvist och konsekvenserna av att missa dem.