Företag som är bundna av kollektivavtal

Är du som medlem bunden av ett kollektivavtal är du skyldig att teckna försäkringar för dina anställda ska du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda inom områdena sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada, dödsfall, arbetsbrist, och ålderspension. Försäkringarna skiljer sig åt för arbetare och tjänstemän.