Vilket stöd får en anställd som är sjukskriven?

Du som är medlem i Svensk Handel och är bunden av kollektivavtal har även skyldighet att teckna försäkringar för dina anställda. Genom att teckna kollektivavtalade försäkringar ger du dina anställda trygghet och ekonomiskt stöd vid olika händelser i livet. En av dessa kollektivavtalade försäkringar är Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) som gäller för arbetare respektive ITP Sjukpension som gäller för tjänstemän vid sjukdom. När den anställde är sjuk kompletterar dessa kollektivavtalade försäkringar ersättningen från Försäkringskassan. För arbetare tecknas försäkringen hos AFA Försäkring, medan för tjänstemän tecknas försäkringen hos Alecta.