Vilket stöd får en anställd som går i pension?

Du som är medlem i Svensk Handel och är bunden av kollektivavtal har även skyldighet att teckna försäkringar för dina anställda. Genom att teckna kollektivavtalade försäkringar ger du dina anställda trygghet och ekonomiskt stöd vid olika händelser i livet. En av dessa kollektivavtalade försäkringar är ålderspensionen/tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO som gäller för arbetare, respektive ITP 1 och ITP 2 som gäller för tjänstemän.