Ledighet för fackliga förtroendemän

Fackliga förtroendemän har enligt lag rätt till ledighet för att kunna utföra sitt fackliga uppdrag. Det gäller till exempel för löpande fackligt arbete eller vid facklig utbildning.