Övrig ledighet

Det finns flera olika lagar som ger anställda rätt till ledighet. En anställd kan till exempel ha rätt till ledighet för närståendevård och rätt till ledighet för att bedriva egen näringsverksamhet.