Företagsnära lönebildning

Är ditt företag intresserat av att arbeta med en lönebildning som utgår ifrån företagets ekonomi och de anställdas prestationer så finns den möjligheten i flera av våra kollektivavtal.