Klädförmåner

Du ska enligt Lager- och E-handelsavtalet ge dina anställda lämpliga överdragskläder samt fri tvätt av dem om du inte kommer överens med ditt lokala fack om annat.