Frågor och svar – korttidsarbete

Denna uppdaterade sida med frågor och svar om korttidsarbete tar sikte på korttidsarbete utifrån de nya reglerna för förlängt stöd vid korttidsarbete för perioden 30 december 2020 – 30 juni 2021 med den senaste möjligheten att tillämpa 80 procents arbetstidsminskning och samma nivåer på löneminskning och statlig stödnivå under hela perioden januari till och med juni 2021. Sidan ändrades senast den 5 maj 2021. Ändringar har huvudsakligen skett under rubriken Ansökan om stöd och frågan ”Varför får jag en begäran om komplettering?” och ”Vad händer om jag inte kompletterar min ansökan?”