Frågor och svar – korttidsarbete

Denna sida med frågor och svar om korttidsarbete tar sikte på korttidsarbete utifrån reglerna för förlängt stöd vid korttidsarbete för perioden 30 december 2020 – 30 juni 2021 samt möjlighet till förlängt stöd under 1 juli - 30 september 2021. Det tillfälliga korttidsstödet upphör att gälla den 30 september 2021. Sidan ändrades senast den 19 januari 2022. Ändringar har gjorts huvudsakligen under rubriken ”Vad händer efter att det tillfälliga stödet vid korttidsarbete upphör att gälla?”.