Kortidspermittering Handelns tjänstemannaavtal, tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet), apoteksanställda och systembolaget

Svensk Handel har den 18 mars 2020 tecknat sådant centralt kollektivavtal med Unionen. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Handelns tjänstemannaavtal, kollektivavtal för tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet), kollektivavtal för apoteksanställda och kollektivavtal för Systembolag. Om ditt företag är bundet av nämnda kollektivavtal kan du nu träffa lokala kollektivavtal om korttidsarbete avseende anställda som omfattas av sådant kollektivavtal. Oavsett benämningen korttidsarbete så avses i praktiken korttidspermittering. Du måste påkalla förhandling med Unionen och träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete.