Korttidspermittering Detaljhandelsavtalet, Lager – och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet

Svensk Handel har den 17 mars 2020 tecknat sådana kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av Detaljhandelsavtalet, Lager och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet. Om ditt företag är bundet av kollektivavtal kan du nu träffa lokala kollektivavtal om korttidspermission avseende anställda som omfattas av sådant kollektivavtal. Du måste påkalla förhandling med Handelsanställdas förbund och träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering.