Korttidsarbete (inkl. mallar) SRAT

Svensk Handel har den 19 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal om korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) med SRAT.