Korttidspermittering SRAT

Svensk Handel har den 19 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal med SRAT. Det centrala kollektivavtalet omfattar företag som är bundna av kollektivavtalet för Optiker. Om ditt företag är bundet av nämnda kollektivavtal kan du nu träffa lokala kollektivavtal om korttidsarbete avseende anställda som omfattas av sådant kollektivavtal. Oavsett benämningen korttidsarbete så avses i praktiken korttidspermittering. Du måste påkalla förhandling med SRAT och träffa ett lokalt kollektivavtal.