Partsgemensamma överenskommelser/riktlinjer

Under 2020 enades Svensk Handel tillsammans med fackförbund om olika överenskommelser/riktlinjer med anledning av coronaviruset.