Steg-för-steg-guide: För införande av korttidsarbete (med kollektivavtal)

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) innebär att den anställde under en begränsad tid går ner i arbetstid och lön utifrån fasta nivåer. Arbetstidsminskningen ska uppgå till 20, 40 eller 60 procent av den anställdes ordinarie arbetstid och löneminskningen för motsvarande nivåer uppgår till 4, 6 respektive 7,5 procent av ordinarie lön. Statens andel av kostnaderna uppgår för varje steg till tre fjärdedelar. Någon möjlighet att göra avsteg från de fasta nivåerna finns inte. Tänk på att en ansökan till Tillväxtverket inte är en garanti för att du ska få stödet. Det här behöver du göra för att införa korttidsarbete.