Steg-för-steg-guide: Hantering av lönekrav från kollektivavtalsbärande fack med anledning av lön eller annan ersättning vid korttidsarbete

Med anledning av att det finns viss osäkerhet kring korttidsarbete och beräkning av lön vid permittering så finns det en risk för att lönekrav kan komma att riktas mot dig som arbetsgivare.