Alkohol och droger

Arbetsgivaren bör ha en alkohol- och drogpolicy som bland annat klargör vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad i arbetet. Här hittar du även information om möjligheten att genomföra alkohol- och drogtest.