Ansvarsgränser

I arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ingår att vidta alla åtgärder som skäligen kan krävas för att anställningen ska bestå. Ansvaret bedöms utifrån både arbetsgivarens resurser och den anställdes förutsättningar.