Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare ansvarar du för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som omfattar åtgärder på och i nära anslutning till arbetsplatsen. Syftet är att den anställde ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och kunna återgå i arbete.