Arbetstagarens ansvar att medverka i rehabilitering

Den anställde har ett eget ansvar i sin rehabilitering och ska lämna de uppgifter som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering. Den anställde ska också medverka aktivt i rehabiliteringen.