Frånvaro pga sjukdom dag 1-14

Under den anställdes första 14 sjukdagar ska arbetsgivaren betala ut sjuklön, förutom under karenstiden. Från och med den 8:e dagen i sjukperioden måste arbetstagaren styrka sjukdomen och sjukperiodens längd med läkarintyg för att det ska betalas ytterligare sjuklön.