Rättsfall

Arbetsdomstolen har i olika rättsfall bedömt frågor kring arbetsgivarens arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar. Rättsfallen kan ge vägledning för dig som arbetsgivare.