Rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans bedömning av den anställdes rätt till sjukpenning utifrån personens arbetsförmåga vid olika fasta tidpunkter kallas för rehabiliteringskedjan.