När en anställd ska arbeta utomlands

Om en anställd ska utföra arbete i ett annat land kan det vara fråga om tjänsteresa, utstationering eller utsändning. Olika regler gäller beroende på vad arbetet utomlands klassificeras som.