Utstationering av utländsk arbetskraft i Sverige

Om en utstationering till Sverige ska pågå längre än fem sammanhängande kalenderdagar måste den utländska arbetsgivaren anmäla utstationeringen och en kontaktperson till Arbetsmiljöverket. Tänk på att det även är fråga om utstationering om en utländsk arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller ett företag inom samma koncern.