Anställning av inhyrda (från 1 oktober 2022)

Nya bestämmelser i Uthyrningslagen kommer innebära att du i vissa situationer blir skyldig att erbjuda inhyrda arbetstagare en tillsvidareanställning. Skyldigheten uppstår efter att arbetstagaren varit placerad hos dig viss tid.