Anställning hos annan arbetsgivare

Du får som regel inte förbjuda en arbetstagare att på sin fritid ha en anställning hos annan arbetsgivare under en pågående anställning hos dig. Detta gäller såväl förbud i avtal mellan dig och den anställde som ensidiga förbud från din sida mot en annan anställning som arbetstagaren har eller avser att åta sig.