Anställningsformer

Innan du anställer bör du börja med att titta i ditt kollektivavtal för att se vilka anställningsformer som finns att välja mellan. Fundera över om ditt behov av arbetskraft är permanent eller tillfälligt och i vilken omfattning du behöver anställa t.ex. om anställningen avser heltid eller deltid. Det är viktigt att använda rätt anställningsform utifrån orsaken till anställningen och ditt behov. Skriv därefter ett anställningsbevis där bl.a. anställningsform och sysselsättningsgrad framgår. Om du inte är bunden av något kollektivavtal framgår anställningsformerna av lagen om anställningsskydd (LAS). I detta avsnitt beskrivs de olika anställningsformerna.