Begäran om högre sysselsättningsgrad eller annan anställningsform

Du är i vissa fall skyldig att ge ett skriftligt svar till en anställd som begär högre sysselsättningsgrad eller en annan anställningsform.