Distansarbete

Att arbeta på distans är inte någon ny företeelse men har sedan våren 2020 hamnat i nytt fokus på grund av Coronapandemin. Beroende på förutsättningarna för verksamheten kan det vara möjligt för arbetsgivare att erbjuda fortsatt distansarbete. För många anställda har det varit ett uppskattat arbetssätt, men det är du som arbetsgivare som bestämmer om distansarbete ska vara tillåtet och omfattningen av distansarbetet.