Information om anställningsvillkor

Det finns bestämmelser i lagen om anställningsskydd (LAS) om skyldighet för arbetsgivare att lämna information om arbetsvillkor till arbetstagare. Den 29 juni 2022 träder lagändringar i kraft som kompletterar befintliga krav. Det sker till följd av genomförande i svensk lagstiftning av det så kallade arbetsvillkorsdirektivet (EU 2019/1152).