När du anställer

Skriv ett anställningsbevis så snart ni kommit överens om anställningsvillkoren och innan anställningen påbörjas. Glöm inte att också låta den anställde ta del av interna regler och policys.