Nytecknade kollektivavtal

Behöver du som arbetsgivare lämna svar på en inkomstförfrågan från Försäkringskassan? Då behöver du uppge när kollektivavtalet som den anställde omfattas av ingicks.