Rekommendationen om hemarbete upphör den 29 september 2021

Utifrån den senaste informationen (16 september 2021) kommer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter att upphöra i sin helhet från den 29 september 2021. Rekommendationen att om möjligt arbeta hemifrån upphör då att gälla. Det innebär att du kan besluta att de anställda ska återgå till att utföra arbete från arbetsplatsen från den 29 september 2021.