Genomförande av balansdirektivet

Genomförandet av det så kallade balansdirektivet medför vissa ändringar i ledighetslagstiftningen. Genom en ändring i socialförsäkringsbalken är 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå reserverade till förmån för den ena föräldern.