Huvudavtalet antaget av Svensk Handel och Akademikerförbunden

Svensk Handel och den fackliga motparten Akademikerförbunden har gemensamt antagit det nya Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.