Huvudavtalet undertecknat av arbetsmarknadens parter

Onsdagen den 22 juni undertecknade Svenskt Näringsliv, LO och PTK det nya Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.