Påminnelse om möjligheten att söka stöd för arbetsmiljöutbildning via Afa Försäkring

Skyddsombud och chefer får ekonomiskt stöd via Afa Försäkring för att gå arbetsmiljöutbildningar tillsammans. Det är arbetsmarknadens parter som står bakom stödet i syfte att höja kompetensen kring arbetsmiljö på arbetsplatserna.