Arbetsplatsens utformning

Reglerna om arbetsplatsens utformning är aktuella för i stort sett alla arbetsplatser. Där hittar du bland annat bestämmelser som beskriver hur en arbetsplats ska vara utformad, vilka krav som gäller för personalutrymmen, klimat och ventilation. Även regler om hur lokaler ska vara utformade för att minska risken för hot, våld och olycksfall finns här. Observera att som anställd i detta sammanhang räknas arbetstagare som är anställd hos en arbetsgivare och normalt även chefer och arbetsledare, inhyrd personal, elever och praktikanter mm.