När olyckan är framme

Du är skyldig att anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan. I vissa fall måste händelsen även anmälas till Arbetsmiljöverket. Du behöver även se till att den beredskap och de rutiner som behövs finns för första hjälpen och krisstöd.