Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete förutsätter samverkan mellan dig, anställda och skyddsombud. Du ska också ge anställda och skyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta kan ske genom att exempelvis ha arbetsmiljö med som en punkt på agendan för verksamhetsmöten.