Utlandsarbete

Om du har anställda som skickas utomlands i sitt arbete behöver du veta hur ditt arbetsmiljöansvar påverkas och hur arbetsmiljöfrågor då kan hanteras.