Vanliga risker i handeln

Inom handeln finns många olika risker som du som arbetsgivare behöver hantera inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här hittar du information om några av de vanligt förekommande riskerna. Reglerna som beskrivs under varje rubrik är tillämpliga då den aktuella risken förekommer på arbetsplatsen. Detta är ingen fullständig lista över risker som kan förekomma inom handeln och du måste själv bedöma samtliga de risker som finns i din verksamhet. Observera att som anställd i detta sammanhang räknas arbetstagare som är anställd hos en arbetsgivare och normalt även chefer och arbetsledare, inhyrd personal, elever och praktikanter mm.