Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Det är viktigt att du har koll på de arbetsmiljöregler som berör din verksamhet, informerar anställda och inhyrd personal om eventuella risker och har den dokumentation som krävs. Men även anställda har ett ansvar i arbetsmiljöarbetet.