Nattarbete

I princip råder ett förbud mot nattarbete, men i vissa fall kan nattarbete medges enligt kollektivavtal eller med stöd av dispens från Arbetsmiljöverket.